Kort #26959

 Klokhet

[f Bellman s^]

har ögon i nacken, förlegat gods blir wanwördat.
Eftersinnat wid åminnelsen af ungdoms fägring
och ålderdoms skrynkor, uti en hjertrorig wijsa
... [Hå hå jag är nu 70 år ...]

Tryckt i år.

s.

[uppe. Z.P.s. 6:13]

=Skillingtryck.Samlingsband av fotokopior.Ny följd.46 a.

Information

Kortnr:
26959
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Klokhet

[f Bellman s^]

har ögon i nacken, förlegat gods blir wanwördat.
Eftersinnat wid åminnelsen af ungdoms fägring
och ålderdoms skrynkor, uti en hjertrorig wijsa
... [Hå hå jag är nu 70 år ...]

Tryckt i år.

s.

[uppe. Z.P.s. 6:13]

=Skillingtryck.Samlingsband av fotokopior.Ny följd.46 a.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB