Kort #27145

 F Agren,L.Fredrik a

Sånger.

Nya sånger. Den första:Brandolyckan vid Fredriksdal.(Nori
köping). [Sorgeliga saker hända,svåra plågor utan tal..._
Den andra...[Förfärligt kriget härjar...] Den tredje...
Hän långt bort i fjärran söder...]Förf.af L.Fredrik Å-
gren.

Norrköping 1911•	8.

8 s .

Information

Kortnr:
27145
Låda:
31 E 1876-I
Text:

F Agren,L.Fredrik a

Sånger.

Nya sånger. Den första:Brandolyckan vid Fredriksdal.(Nori
köping). [Sorgeliga saker hända,svåra plågor utan tal..._
Den andra...[Förfärligt kriget härjar...] Den tredje...
Hän långt bort i fjärran söder...]Förf.af L.Fredrik Å-
gren.

Norrköping 1911• 8.

8 s .

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB