Kort #26755

 Fyra utmärkt vackra och alldeles nya visor, Den
första:...[Ack jemt förgäfves ...] Den andra:
...[Min moder i barndom redan ...] Den tredje:
...[0 sköna dag ...] Den fjerde:...[Ifrån Stock,
holm på jernvägen ...]

Sthlm 1876.	8.

8 s.

E 1876 o3

Information

Kortnr:
26755
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Fyra utmärkt vackra och alldeles nya visor, Den
första:...[Ack jemt förgäfves ...] Den andra:
...[Min moder i barndom redan ...] Den tredje:
...[0 sköna dag ...] Den fjerde:...[Ifrån Stock,
holm på jernvägen ...]

Sthlm 1876. 8.

8 s.

E 1876 o3

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB