Kort #26823

 Visor.

Fyra nya visor, Den första:... Förgäfves uppå
stigen ... Den andra:... Förglöm ej mig ...
Den tredje: Ännu en gång ... Den fjerde:...
Djupt i hafvet ...

Köping 1877.	8,

8 s.

E 1877 nn

Information

Kortnr:
26823
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Visor.

Fyra nya visor, Den första:... Förgäfves uppå
stigen ... Den andra:... Förglöm ej mig ...
Den tredje: Ännu en gång ... Den fjerde:...
Djupt i hafvet ...

Köping 1877. 8,

8 s.

E 1877 nn

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB