Kort #26845

 Visor.

Fem snillrika och alldeles nya visor, Den för-
sta: .. . Månens milde öga etc.,Den andra:... En
krigare som kommer der etc.,Den tredje:... I
rosens doft etc.,Den fjerde:... Ett härligt
lif ..., Den femte:... När striden kallar ...
U.o. 1877-	8.

8 e.	,

E 1877 k'

Information

Kortnr:
26845
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Visor.

Fem snillrika och alldeles nya visor, Den för-
sta: .. . Månens milde öga etc.,Den andra:... En
krigare som kommer der etc.,Den tredje:... I
rosens doft etc.,Den fjerde:... Ett härligt
lif ..., Den femte:... När striden kallar ...
U.o. 1877- 8.

8 e. ,

E 1877 k'

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB