Kort #26840

 Visor

Fem nya visor, Den företa:... Bonden ifrån lan-
det for	Den andra:... Klockarfar ...,Den

tredje:... Denna ring tag ..., Den fjerde:Jag
heter Papageno jag &c., Den femte:... Vid vas-
sen af den krökta ström ...

Köping 1877-

8 s.	-i

E 1877

Information

Kortnr:
26840
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Visor

Fem nya visor, Den företa:... Bonden ifrån lan-
det for Den andra:... Klockarfar ...,Den

tredje:... Denna ring tag ..., Den fjerde:Jag
heter Papageno jag &c., Den femte:... Vid vas-
sen af den krökta ström ...

Köping 1877-

8 s. -i

E 1877

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB