Kort #27041

 r

Visa.

En ny och lustig visa om bagare-lockouten ...
[af A.Lidholm].

GrÖteb. u.å.	8.

k s.

F Lidholm t

Information

Kortnr:
27041
Låda:
31 E 1876-I
Text:

r

Visa.

En ny och lustig visa om bagare-lockouten ...
[af A.Lidholm].

GrÖteb. u.å. 8.

k s.

F Lidholm t

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB