Kort #27517

 ML.

't

[Av Ericus Laurentii Collinus,

SudermannusJ
3UL	, 5i7aX t

LLv«w^/ ^CA-6flV^ , Ar «>vw .. , lr*-vtvvi^t3t^ 6*

. • • J iv^ w J"o	cuyv^c^ ^	oa/ tv*o^cLc

LaT tA Ji<ct.M*io iAJKl	/ ( cté» * i « . ^v€aV«^ < v Jt» «i

Hr

8..

^ e^t «-4-/“o	'vwiXt Jt* aoL/ O^-o-w-o^ ( é~X-L~. ..

tl.d.a.L^^.a. 17*} i +*-.o.17 S*^ 2/eJt

5 «*.	H i

j_1i..o JkSS. U^. 2,~ r. 1:19 ?»t J

^ C>tjul<Lo^

Information

Kortnr:
27517
Låda:
31 E 1876-I
Text:

ML.

't

[Av Ericus Laurentii Collinus,

SudermannusJ
3UL , 5i7aX t

LLv«w^/ ^CA-6flV^ , Ar «>vw .. , lr*-vtvvi^t3t^ 6*

. • • J iv^ w J"o cuyv^c^ ^ oa/ tv*o^cLc

LaT tA Ji<ct.M*io iAJKl / ( cté» * i « . ^v€aV«^ < v Jt» «i

Hr

8..

^ e^t «-4-/“o 'vwiXt Jt* aoL/ O^-o-w-o^ ( é~X-L~. ..

tl.d.a.L^^.a. 17*} i +*-.o.17 S*^ 2/eJt

5 «*. H i

j_1i..o JkSS. U^. 2,~ r. 1:19 ?»t J

^ C>tjul<Lo^

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB