Kort #27326

 En dag ur en materialvakts lif. Beskrifven af
honom sjelf.

Falköp. I858. (3 ex.)	8.

4 S'	G 159

[Till skr. dels material förvaltare Uggla, dels
f.d. löjtnant Hjerta.]

Information

Kortnr:
27326
Låda:
31 E 1876-I
Text:

En dag ur en materialvakts lif. Beskrifven af
honom sjelf.

Falköp. I858. (3 ex.) 8.

4 S' G 159

[Till skr. dels material förvaltare Uggla, dels
f.d. löjtnant Hjerta.]

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB