Kort #26789

 Tvenne alldeles nya visor, Den första:...[0 E-
meli försök att vända åter ...] förf. af P.Jöns-

son, Den andra:
stranden etc.

LinkÖp.1877-

Vid vassen af den krökta

4- s.

E 1877 e

Information

Kortnr:
26789
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Tvenne alldeles nya visor, Den första:...[0 E-
meli försök att vända åter ...] förf. af P.Jöns-

son, Den andra:
stranden etc.

LinkÖp.1877-

Vid vassen af den krökta

4- s.

E 1877 e

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB