Kort #26807

 Visor.

Tre nya visor, Den första:...[0 Nils dock o
Nils] Den andra: 0 Sverige [o Sverige du dyra
sköna land] Den tredje:...[HÖr nu pa jag vill
sjunga en visa i qväll ...]

Malmö 1877.	ö*

S*	E 1877 x

Information

Kortnr:
26807
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Visor.

Tre nya visor, Den första:...[0 Nils dock o
Nils] Den andra: 0 Sverige [o Sverige du dyra
sköna land] Den tredje:...[HÖr nu pa jag vill
sjunga en visa i qväll ...]

Malmö 1877. ö*

S* E 1877 x

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB