Kort #26779

 Vi6or

Sex innerligt vackra visor, Den första: ...[Här
skall ni få höra ...] Den andra: Utaf sköna fär
ger liljan strålar ... Den tredje:...[I rosens
doft ...] Den fjerde:...[Uti en dal ...1 Den
femte: ...[Säg fogel ...] Den sjette:...[Och
Petter Jönsson han såg ...]

Sthlm 1876.

8 S.	r h,

E 1876 n*

8.

Information

Kortnr:
26779
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Vi6or

Sex innerligt vackra visor, Den första: ...[Här
skall ni få höra ...] Den andra: Utaf sköna fär
ger liljan strålar ... Den tredje:...[I rosens
doft ...] Den fjerde:...[Uti en dal ...1 Den
femte: ...[Säg fogel ...] Den sjette:...[Och
Petter Jönsson han såg ...]

Sthlm 1876.

8 S. r h,

E 1876 n*

8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB