Kort #27139

 \jJr {

c. ^ <stA-w>vö«rvt, I-ÄT-x^K<. -

<8

* ö.

F U/vk/^teuö^vv*-* ccr

Information

Kortnr:
27139
Låda:
31 E 1876-I
Text:

\jJr {

c. ^ <stA-w>vö«rvt, I-ÄT-x^K<. -

<8

* ö.

F U/vk/^teuö^vv*-* ccr

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB