Kort #27383

 Johansson, Anders

En visa om Grängen-Bredsjö jernväg som byggdes
under åren l893-l891+.

Nora 189^.	8.

3 s.

___ Filipstad u.å.	8.

2 s.

G 21^

Information

Kortnr:
27383
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Johansson, Anders

En visa om Grängen-Bredsjö jernväg som byggdes
under åren l893-l891+.

Nora 189^. 8.

3 s.

___ Filipstad u.å. 8.

2 s.

G 21^

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB