Kort #26769

 Visor

Fem nya visor, Den första:... Stjernorna blinka
... Den andra: Uti Nordens iebetäokta dalar &c.
Den tredje: Det bodde en herre ... Den fjerde:
Klara källa ... Den femte: Det gick en jungfru

Köping 1876.

8 s.

8.

E 1876 d^

Information

Kortnr:
26769
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Visor

Fem nya visor, Den första:... Stjernorna blinka
... Den andra: Uti Nordens iebetäokta dalar &c.
Den tredje: Det bodde en herre ... Den fjerde:
Klara källa ... Den femte: Det gick en jungfru

Köping 1876.

8 s.

8.

E 1876 d^

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB