Kort #26775

 Krigsvisor

Fem utmärkt vackra krigs-visor, Den första: Björ-
neborgs-mar8chen. Den andra:...[Upp fosterlan-
dets barn ...] Den tredje:...[Kung Carl den unga
hjelte ...] Den fJerde:...[Mig lyster sjunga...]
Den femte:...[Rask och käck ...]

Köping 1876.	8.

8 s.	- li

E 1876 J4-

Information

Kortnr:
26775
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Krigsvisor

Fem utmärkt vackra krigs-visor, Den första: Björ-
neborgs-mar8chen. Den andra:...[Upp fosterlan-
dets barn ...] Den tredje:...[Kung Carl den unga
hjelte ...] Den fJerde:...[Mig lyster sjunga...]
Den femte:...[Rask och käck ...]

Köping 1876. 8.

8 s. - li

E 1876 J4-

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB