Kort #27504

 En ny krigs-sång författad af en i Stralsund
varande svensk förstärkningskarl [Jag en landt
värn varit har ...]

Stralsund 1813.	8.

8. s.

Fotokopia efter ex. i Upps. Z.P.s.22:47
■Skillingtryck.Samlingsband av fotokopior. 9*4

Original se: Vitt.Sv.Milit. okat.

Information

Kortnr:
27504
Låda:
31 E 1876-I
Text:

En ny krigs-sång författad af en i Stralsund
varande svensk förstärkningskarl [Jag en landt
värn varit har ...]

Stralsund 1813. 8.

8. s.

Fotokopia efter ex. i Upps. Z.P.s.22:47
■Skillingtryck.Samlingsband av fotokopior. 9*4

Original se: Vitt.Sv.Milit. okat.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB