Kort #27529

 Ul3mJL	{	^uwcL

^yv" ^ rj.	- JRa^v'*'-*-' t &o-t^^JCCaJt wt &v-v-

w^, cr^-É*^- JU

liZ-obOw /	trfj^r^ciLc

X

O	/4 j y.

^ /» . (^JÄ. 2-- ö- & i>AouirtJc«b^.

8,<

^Ett gammalt år har sagt farväl...

H ! 5L

Information

Kortnr:
27529
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Ul3mJL { ^uwcL

^yv" ^ rj. - JRa^v'*'-*-' t &o-t^^JCCaJt wt &v-v-

w^, cr^-É*^- JU

liZ-obOw / trfj^r^ciLc

X

O /4 j y.

^ /» . (^JÄ. 2-- ö- & i>AouirtJc«b^.

8,<

^Ett gammalt år har sagt farväl...

H ! 5L

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB