Kort #26698

 Tvenne vackra nya visor, Den förata: ... [Jag

fick mig ut en aftonstund ...] Den andra:..

Näns du att gå från din maka ...]

Malmö 1876.

4- s.

E 1876 h

Information

Kortnr:
26698
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Tvenne vackra nya visor, Den förata: ... [Jag

fick mig ut en aftonstund ...] Den andra:..

Näns du att gå från din maka ...]

Malmö 1876.

4- s.

E 1876 h

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB