Kort #26727

 Tre utmärkt vackra och alldeles nya visor, Den
första:... Och Petter Jönsson ... Den andra:...
Det var en gång en flicka ... Den tredje: Lilla
vackra flicka om du vill etc.

Strengnäs 1876.

8 s.

E 1876 11

Information

Kortnr:
26727
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Tre utmärkt vackra och alldeles nya visor, Den
första:... Och Petter Jönsson ... Den andra:...
Det var en gång en flicka ... Den tredje: Lilla
vackra flicka om du vill etc.

Strengnäs 1876.

8 s.

E 1876 11

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB