Kort #27068

 d

(^VOw r CrCunX ^<ii/^^o	(/Va/> o-w^

i//*^8^8.	8 >t>.

^ O^XA^Sv OVW' tli O ^(^'V>VOu^)-^/CVU<^v OC-H/ O

ic

-*+ c-}--

VC^-J^vvv^ 18^5.
8 Sz> .

£~

■Ci > i r^. *

T"'

$:<

Information

Kortnr:
27068
Låda:
31 E 1876-I
Text:

d

(^VOw r CrCunX ^<ii

/^^o (/Va/> o-w^

i//*^8^8. 8 >t>.

^ O^XA^Sv OVW' tli O ^(^'V>VOu^)-^/CVU<^v OC-H/ O

ic

-*+ c-}--

VC^-J^vvv^ 18^5.
8 Sz> .

£~

■Ci > i r^. *

T"'

$:<

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB