Kort #26760

 Visor

Fyra utmärkt vackra aldrig förut tryckta visor,
Den första:... Och skuggorna hålla ... Den and-
ra: ... Satans pojkstreck ... Den tredje: ...Högt
uppe i Norrland Den fjerde:... En spelman
är jag ...

Sthim 1876.

8 s.	o ,

E 1876 V

8.

Information

Kortnr:
26760
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Visor

Fyra utmärkt vackra aldrig förut tryckta visor,
Den första:... Och skuggorna hålla ... Den and-
ra: ... Satans pojkstreck ... Den tredje: ...Högt
uppe i Norrland Den fjerde:... En spelman
är jag ...

Sthim 1876.

8 s. o ,

E 1876 V

8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB