Kort #27161

 Kämpevisa.

En Behagelig och mycket Nöysam Kiämpe wisa, 0m den strid-
bare Kiämpen Grimborgs stora Manlighet och Bedriffter...

U.o.o.å.	8•

G 8

U.o.o.å. (annat tryck).	8.

[Upps.Z.P.s.6:9]

=Skillingtryck.Samlingsband av foto-kopior. Ny följd.51

Information

Kortnr:
27161
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Kämpevisa.

En Behagelig och mycket Nöysam Kiämpe wisa, 0m den strid-
bare Kiämpen Grimborgs stora Manlighet och Bedriffter...

U.o.o.å. 8•

G 8

U.o.o.å. (annat tryck). 8.

[Upps.Z.P.s.6:9]

=Skillingtryck.Samlingsband av foto-kopior. Ny följd.51

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB