Kort #26739

 Tre nya visor. Den första:... Långsamt sänkte
sig ... Den andra: Förgäfves uppå stigen ...

Den tredie:... Må guldet vinna dårars pris &c.
Köping 1876.	8.

8 s.

E 1876 yy

Information

Kortnr:
26739
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Tre nya visor. Den första:... Långsamt sänkte
sig ... Den andra: Förgäfves uppå stigen ...

Den tredie:... Må guldet vinna dårars pris &c.
Köping 1876. 8.

8 s.

E 1876 yy

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB