Kort #26785

 Tvenne nya visor, Den första: ...[Hvad är en
menniska när hon blir pank ...] Den andra:...
[Kom Pettersson kom ...] Utg. ... af W.Hoffman.
Gefle 1877.	8*

k s.

E 1877 a

Information

Kortnr:
26785
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Tvenne nya visor, Den första: ...[Hvad är en
menniska när hon blir pank ...] Den andra:...
[Kom Pettersson kom ...] Utg. ... af W.Hoffman.
Gefle 1877. 8*

k s.

E 1877 a

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB