Kort #27527

 Rudell»Amund

Enfaldigt klago-rim,eller en eldeles ny och ganska vackei
visa...[Hvarvid skall jag trösta mig...]

[Örebro] 1785*	8.

Fahlun 1786.	8.

___________ eller en eftertänklig och mycket vacker visa

förf.af en alldeles blind man.

Sthlrn 1827.	8.

Fotokopia efter ex. i UUB.

=Skillingtryck.Samlingsband av fotokopior. 11:34.

Information

Kortnr:
27527
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Rudell»Amund

Enfaldigt klago-rim,eller en eldeles ny och ganska vackei
visa...[Hvarvid skall jag trösta mig...]

[Örebro] 1785* 8.

Fahlun 1786. 8.

___________ eller en eftertänklig och mycket vacker visa

förf.af en alldeles blind man.

Sthlrn 1827. 8.

Fotokopia efter ex. i UUB.

=Skillingtryck.Samlingsband av fotokopior. 11:34.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB