Kort #26793

 Tvenne vackra visor, Den
och dansa ...] Den andra:
känslors låga ...]

Sala 1877.

första:...[Vi sjunga
...[Du mål för mina

k s.

E 1877 i

Information

Kortnr:
26793
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Tvenne vackra visor, Den
och dansa ...] Den andra:
känslors låga ...]

Sala 1877.

första:...[Vi sjunga
...[Du mål för mina

k s.

E 1877 i

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB