Kort #26713

 Tre utmärkt vackra och alldeles nya visor, Den
första:...[Vid vassen af stranden ...] Den and-
ra:...[God vänner vi er vilja ge ...] Den tred-
je:... [Bland Värende de sköna ...]

Gefle 1876.	8.

8 s.

E 1876 x

Information

Kortnr:
26713
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Tre utmärkt vackra och alldeles nya visor, Den
första:...[Vid vassen af stranden ...] Den and-
ra:...[God vänner vi er vilja ge ...] Den tred-
je:... [Bland Värende de sköna ...]

Gefle 1876. 8.

8 s.

E 1876 x

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB