Kort #27567

 

crcJL*"' ^0-^4* -tr
Q-Lcr-^- wi)

sf«^

O-Uf-

^éXL >6<él«L 4rfwv*fa<.ilvft 1 X>



J\ £ O «

>> .	• SL -trLofc^-4t

Si

HU9

Information

Kortnr:
27567
Låda:
31 E 1876-I
Text:



crcJL*"' ^0-^4* -tr
Q-Lcr-^- wi)

sf«^

O-Uf-

^éXL >6<él«L 4rfwv*fa<.ilvft 1 X>

J\ £ O «

>> . • SL -trLofc^-4t

Si

HU9

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB