Kort #26847

 Visor.

Sex nya visor, Den första: ... Af alltf det goda
&c., Den andra:... Det var vid Kelgoland ...,
Den tredje: Du som förvillad ...» Den fjerde:
Flicka, räck vänskapligt handen & c., Den femte:
... Vid sin becktråd ...,Den sjette: Det för-
flutna komr/ier aldrig åter &c.

Köping 1877*

8 s.	-z

E 1877 nr

8.

Information

Kortnr:
26847
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Visor.

Sex nya visor, Den första: ... Af alltf det goda
&c., Den andra:... Det var vid Kelgoland ...,
Den tredje: Du som förvillad ...» Den fjerde:
Flicka, räck vänskapligt handen & c., Den femte:
... Vid sin becktråd ...,Den sjette: Det för-
flutna komr/ier aldrig åter &c.

Köping 1877*

8 s. -z

E 1877 nr

8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB