Kort #26776

 Visor.

Sex nya visor, Den företa:...[Om jag någon gång
...] Den andra:...[Farväl farväl du hulda ...]
Den tredje:...[Bort med kärlek ...] Den fjerde:
...[Ack hur hastigt ...] Den femte: ...[Välkom-
men välkommen du klara ...] Den sjette:...[Väl-
kommen o vår af hela mitt hjerta ...]

Malmö 1876.	8*

8 s.	„ .

E 1876 k^

Information

Kortnr:
26776
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Visor.

Sex nya visor, Den företa:...[Om jag någon gång
...] Den andra:...[Farväl farväl du hulda ...]
Den tredje:...[Bort med kärlek ...] Den fjerde:
...[Ack hur hastigt ...] Den femte: ...[Välkom-
men välkommen du klara ...] Den sjette:...[Väl-
kommen o vår af hela mitt hjerta ...]

Malmö 1876. 8*

8 s. „ .

E 1876 k^

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB