Kort #26837

 Visor.

Fem nya visor, Den första:... En visa vill jag
sjunga ..., Den andra:... Jag hade mig en vän
..., Den tredje:... Ja du är den första ...»
Den fjerde:... I Stockholm der finnes ..., Den
. Kom sköna flicka ...

femte:.,
Köping 1877-

8 s.

8.

E 1877 c5

Information

Kortnr:
26837
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Visor.

Fem nya visor, Den första:... En visa vill jag
sjunga ..., Den andra:... Jag hade mig en vän
..., Den tredje:... Ja du är den första ...»
Den fjerde:... I Stockholm der finnes ..., Den
. Kom sköna flicka ...

femte:.,
Köping 1877-

8 s.

8.

E 1877 c5

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB