Kort #26821

 Visor.

Fyra vackra och nya visor, Den första:...[Du
klagar ...], Den andra:...[Ja du är den första

__J, Den tredje:...[Vi sjunga och dansa ...],

Den fjerde:Yid vassen af stranden ...

HernÖsand 1877.	8.

8 s.

E 1877 11

Information

Kortnr:
26821
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Visor.

Fyra vackra och nya visor, Den första:...[Du
klagar ...], Den andra:...[Ja du är den första

__J, Den tredje:...[Vi sjunga och dansa ...],

Den fjerde:Yid vassen af stranden ...

HernÖsand 1877. 8.

8 s.

E 1877 11

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB