Kort #26723

 Visor.

Trenne visor, Den första:...[I sena natten gick
ett tåg ...] af C.A.Carlsson, Den andra:... En
visa vill jag sjunga ... Den tredje:... Bland
Värends de sköna ...

Linköp. 1876.	°»

E 1876 hh

Information

Kortnr:
26723
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Visor.

Trenne visor, Den första:...[I sena natten gick
ett tåg ...] af C.A.Carlsson, Den andra:... En
visa vill jag sjunga ... Den tredje:... Bland
Värends de sköna ...

Linköp. 1876. °»

E 1876 hh

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB