Kort #27297

 Klagodikt

G 130

En bedröfvelig samlad klage-dicht...[0,ynkelig klagan,
0,klagelig lååt...]

Uo.1713. .	3.

Ot* va, -+■

Xerox-kopia efter ex.hos läroverksadjunkt
S.E.Gustafsson,Herrljunga.	UliB 19$7.)

Dessutom 2 st. olika, defekta tryck.(Titelbl.saknas.)

Information

Kortnr:
27297
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Klagodikt

G 130

En bedröfvelig samlad klage-dicht...[0,ynkelig klagan,
0,klagelig lååt...]

Uo.1713. . 3.

Ot* va, -+■

Xerox-kopia efter ex.hos läroverksadjunkt
S.E.Gustafsson,Herrljunga. UliB 19$7.)

Dessutom 2 st. olika, defekta tryck.(Titelbl.saknas.)

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB