Kort #27049

 & reson af A.L[idhol]m. Några reflektioner öf-
ver våra ölsorter ...

Göteb. u.å.	8.

F Lidholm cc

Information

Kortnr:
27049
Låda:
31 E 1876-I
Text:

& reson af A.L[idhol]m. Några reflektioner öf-
ver våra ölsorter ...

Göteb. u.å. 8.

F Lidholm cc

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB