Kort #27511

 r

[G 342]

Tänkesätt.

Den svenske soldatens tänkesätt för sin konung.För-
sök till soldat-sång i marche-takt. [Vår kung, han
främst bland hjeltar står ...]

Sthlm 1830.	8.

Fotokopia efter ex. i UUB.

Skillingtryck.Samiingsband av fotokopior. 11:40
Original se: Vitt.Sv.Milit. okat.

Information

Kortnr:
27511
Låda:
31 E 1876-I
Text:

r

[G 342]

Tänkesätt.

Den svenske soldatens tänkesätt för sin konung.För-
sök till soldat-sång i marche-takt. [Vår kung, han
främst bland hjeltar står ...]

Sthlm 1830. 8.

Fotokopia efter ex. i UUB.

Skillingtryck.Samiingsband av fotokopior. 11:40
Original se: Vitt.Sv.Milit. okat.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB