Kort #26858

 

i>cu* v-obd-v.
i)ru<wJc, 9c«vw> m

Jr 5

•> :	tA»vfc/>^o->wb vv^o.,

jf/utrbk«u ^ JOOi

s *>.

It

J<w« t«U. ; ■poit.liTck.

i ^ -'---- -^LaLäA-*..

S-o.

F J-v^L.

,JU«.

Information

Kortnr:
26858
Låda:
31 E 1876-I
Text:i>cu* v-obd-v.
i)ru<wJc, 9c«vw> m

Jr 5

•> : tA»vfc/>^o->wb vv^o.,

jf/utrbk«u ^ JOOi

s *>.

It

J<w« t«U. ; ■poit.liTck.

i ^ -'---- -^LaLäA-*..

S-o.

F J-v^L.

,JU«.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB