Kort #26854

 Visor.

Fyra utmärkt wackra och alldeles nya Wisor. Den Första:
...[jag gick mig ut en aftonstund spatserande, spatse-
rande med fästemön så god...]. Den Andra:...[En munter v
wisa mig lyster sjunga...]. Den Tredje:...[För året 18-
hundrasjuttiosju i år...]. Den Fjerde:...[Godt folk;jag
will sjunga min wisa igen...].

Linköping 1877.	8.

8 s.

Information

Kortnr:
26854
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Visor.

Fyra utmärkt wackra och alldeles nya Wisor. Den Första:
...[jag gick mig ut en aftonstund spatserande, spatse-
rande med fästemön så god...]. Den Andra:...[En munter v
wisa mig lyster sjunga...]. Den Tredje:...[För året 18-
hundrasjuttiosju i år...]. Den Fjerde:...[Godt folk;jag
will sjunga min wisa igen...].

Linköping 1877. 8.

8 s.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB