Kort #26803

 Visor

Tre nya visor, Den första:...[Till varning för
gamla ... af A.Ka.nssonl, Den andra: Gubben No-
ach var en kloker man [af A.Hansson], Den tred-
je: Om Hjert och Tektor [Till varning för gamla
och varning for unga ... af P.A.Sjöberg]. q
Köping 1877.

8 s.

E 1877 s

Information

Kortnr:
26803
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Visor

Tre nya visor, Den första:...[Till varning för
gamla ... af A.Ka.nssonl, Den andra: Gubben No-
ach var en kloker man [af A.Hansson], Den tred-
je: Om Hjert och Tektor [Till varning för gamla
och varning for unga ... af P.A.Sjöberg]. q
Köping 1877.

8 s.

E 1877 s

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB