Kort #26734

 Tre alldeles nya visor, Den första: ...[När qväl
len kommer ...] Den andra:...[Jag mins bruden
...] Den tredje:...[Ack hör ni unga gossar ...]
Venersborg 1876.	8.

8 s.

E 1876 es

Information

Kortnr:
26734
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Tre alldeles nya visor, Den första: ...[När qväl
len kommer ...] Den andra:...[Jag mins bruden
...] Den tredje:...[Ack hör ni unga gossar ...]
Venersborg 1876. 8.

8 s.

E 1876 es

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB