Kort #26772

 Visor.

Fem nya och vackra visor, Den första:...[Sjö-
männen ha ett hurtigt mod ...] Den andra:...
[Jag vet en vrå ...j Den tredje:...[Med blommor
i hatten ...] Den fjerde:...[När qvällen kommer
...] Den femte:...[Ett härligt lif ...]

Luleå 1876.	8.

8 b.	h

E 1876 g^

Information

Kortnr:
26772
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Visor.

Fem nya och vackra visor, Den första:...[Sjö-
männen ha ett hurtigt mod ...] Den andra:...
[Jag vet en vrå ...j Den tredje:...[Med blommor
i hatten ...] Den fjerde:...[När qvällen kommer
...] Den femte:...[Ett härligt lif ...]

Luleå 1876. 8.

8 b. h

E 1876 g^

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB