Kort #26805

 r

i

Visor.

Tre nya visor, Den första:... Märtha nu för dig
är tiden inne &c. Den andra:... På öppna fönst-
rets böljande gardin Äc.^Den tredje:... En tro-
gen kärlek kan ett motstånd lida &c.

Köping 1877.	8*

8 s.

E 1877 u

Information

Kortnr:
26805
Låda:
31 E 1876-I
Text:

r

i

Visor.

Tre nya visor, Den första:... Märtha nu för dig
är tiden inne &c. Den andra:... På öppna fönst-
rets böljande gardin Äc.^Den tredje:... En tro-
gen kärlek kan ett motstånd lida &c.

Köping 1877. 8*

8 s.

E 1877 u

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB