Kort #26790

 2 alldeles nya visor, Den första:,
maj månad ...] förf. af P.Jönsson,
Utaf sköna färger liljan prålar.
LinkÖp.1877.

k s.

Skara 1877.

..[En dag uti
Den andra:

8.

E 1877 f o

Information

Kortnr:
26790
Låda:
31 E 1876-I
Text:

2 alldeles nya visor, Den första:,
maj månad ...] förf. af P.Jönsson,
Utaf sköna färger liljan prålar.
LinkÖp.1877.

k s.

Skara 1877.

..[En dag uti
Den andra:

8.

E 1877 f o

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB