Kort #26797

 Tvenne nya visor, Den första:
burg bodde ... 1 Den andra:...
föddes jag ...]

Vestervik 1877»

8 s.

...[I staden Straffi
[I Vastergyllen

8.

E 1877

Information

Kortnr:
26797
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Tvenne nya visor, Den första:
burg bodde ... 1 Den andra:...
föddes jag ...]

Vestervik 1877»

8 s.

...[I staden Straffi
[I Vastergyllen

8.

E 1877

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB