Kort #27207

 £r*jb	^&-r»-«jfc ; So^vJL-«_ O-c-Et, C9W-

C~b*CX~ iJLL - 33	Crw> C^U >t S 3 .

5	4 8 2^4 ^ 2 Är-fc . fc-w.»^ j <jtr. 4 8 2 € J lj/* . 1S 3 I •

Information

Kortnr:
27207
Låda:
31 E 1876-I
Text:

£r*jb ^&-r»-«jfc ; So^vJL-«_ O-c-Et, C9W-

C~b*CX~ iJLL - 33 Crw> C^U >t S 3 .

5 4 8 2^4 ^ 2 Är-fc . fc-w.»^ j <jtr. 4 8 2 € J lj/* . 1S 3 I •

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB