Kort #26767

 Visor

Fem nya visor, Den första: Farväl Sophie ...

Den andra:... I Stockholm går det ... Den tred-
je: Min fader var ... Den fjerde: Vid vassen af
... Den femte:... Jag var en fattig ...

Köping 1876.	8.

8 S.	h

E 1876 b*

Information

Kortnr:
26767
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Visor

Fem nya visor, Den första: Farväl Sophie ...

Den andra:... I Stockholm går det ... Den tred-
je: Min fader var ... Den fjerde: Vid vassen af
... Den femte:... Jag var en fattig ...

Köping 1876. 8.

8 S. h

E 1876 b*

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB