Kort #26844

 Visor

Fem utmärkt vackra och alldeles nya visor, Den
första:...[Nu är det soligt ...],Den andra:...
[Ej med granna färger . .Den tredj e: ... (Hvar
morgon jag ilar ...], Den fjerde:...[Här jag

ligger ___], Den femte: Vid foten af Alpen etc

Strengnäe 1877*

8 s.	-7

E 1877

8.

Information

Kortnr:
26844
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Visor

Fem utmärkt vackra och alldeles nya visor, Den
första:...[Nu är det soligt ...],Den andra:...
[Ej med granna färger . .Den tredj e: ... (Hvar
morgon jag ilar ...], Den fjerde:...[Här jag

ligger ___], Den femte: Vid foten af Alpen etc

Strengnäe 1877*

8 s. -7

E 1877

8.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB