Kort #27430

 En splitter ny och grufligt grinaktig samt lä-
rorik visa om de två damer som foro på böljor-
na de blå.

Karlskrona 1893*

4- s.

Information

Kortnr:
27430
Låda:
31 E 1876-I
Text:

En splitter ny och grufligt grinaktig samt lä-
rorik visa om de två damer som foro på böljor-
na de blå.

Karlskrona 1893*

4- s.

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB