Kort #26732

 Tre nya och omtyckta visor, Den första:... En
sorgesång jag ämnar nu att skrifva etc. Den and-
ra: ... Bland Värends de sköna ... Den tredje:..
Om glädje vill jag sjunga ...

Venersborg 1876.

8 S.	.

E 1876 qq

Information

Kortnr:
26732
Låda:
31 E 1876-I
Text:

Tre nya och omtyckta visor, Den första:... En
sorgesång jag ämnar nu att skrifva etc. Den and-
ra: ... Bland Värends de sköna ... Den tredje:..
Om glädje vill jag sjunga ...

Venersborg 1876.

8 S. .

E 1876 qq

Konstig text ovan?

Den automatiska konverteringen kan ha skapat felaktiga tecken.

Kontakta KB